02.F.14 - Kommuneplan 2013


Bestemmelser

Plannummer
02.F.14

Område
Holstebro

Anvendelse generelt
Fritidsformål

Bebyggelsesprocent
40

Etageantal
2

Bygningshøjde
12

Anvendelse
Fritidsformål

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Idrætsanlæg

Notat om zoneforhold
Byzone

Lokalplan/byplanvedtægt
Ingen

Notat om bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent: Højst 40 %.
Etager: Højst 2.
Bygningshøjde: Højst 12 meter - lysmaster undtaget.

Status

Vedtaget

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed