02.F.15 - Grønt område langs Lægård Bæk og ved Hornshøj


Bestemmelser

Plannummer
02.F.15

Område
Holstebro

Anvendelse generelt
Fritidsformål

Anvendelse
Fritidsformål

Status

Vedtaget

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed