02.F.17 - Kommuneplan 2013


Bestemmelser

Plannummer
02.F.17

Område
Holstebro

Anvendelse generelt
Fritidsformål

Bebyggelsesprocent
10

Etageantal
1

Bygningshøjde
8.5

Anvendelse
Fritidsformål

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Naturområde og idrætsanlæg.

Notat om zoneforhold
Delvist i byzone - landzone skal ved senere lokalplanlægning overføres til byzone.

Lokalplan/byplanvedtægt
Lokalplan nr. 1034 og 1079.

Notat om bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent: Højst 10 %.
Etager: Højst 1.
Bygningshøjde: Højst 8,5 meter.

Status

Vedtaget

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed