02.F.18 - Kommuneplan 2013


Bestemmelser

Plannummer
02.F.18

Område
Holstebro

Anvendelse generelt
Fritidsformål

Anvendelse
Fritidsformål

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Park.
Der kan opføres mindre bygninger i tilknytning til områdets anvendelse.
Der må højst opføres 100 m2 sheltere, overdækkede opholdsarealer eller lignende.

Notat om zoneforhold
Byzone

Lokalplan/byplanvedtægt
Ingen

Status

Vedtaget

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed