02.F.23 - Kommuneplan 2013


Bestemmelser

Plannummer
02.F.23

Område
Holstebro

Anvendelse generelt
Fritidsformål

Bebyggelsesprocent
15

Etageantal
1

Bygningshøjde
4

Anvendelse
Fritidsformål

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Kolonihaver. Bygninger må højst være 40 m2

Bevaringsværdier
Søvej 2A

Notat om zoneforhold
Byzone

Lokalplan/byplanvedtægt
Lokalplan nr. 1013

Notat om bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent: Højst 15 %.

Etager: Højst 1.

Bygningshøjde: Højst 4 meter.

Status

Vedtaget

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed