02.F.27 - Kommuneplan 2013


Bestemmelser

Plannummer
02.F.27

Område
Holstebro

Anvendelse generelt
Fritidsformål

Etageantal
1

Bygningshøjde
5

Anvendelse
Fritidsformål

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Naturområde, park og idrætsanlæg. Der kan opføres mindre bygninger i tilknytning til områdets anvendelse. Der må højst opføres 150 m2 klubhuse eller lignende. Der må højst opføres 100 m2 sheltere, overdækkede opholdsarealer eller lignende.

Notat om zoneforhold
Byzone

Lokalplan/byplanvedtægt
Byplanvedtægt nr. 48 samt lokalplan nr. 183 og 373

Notat om bebyggelsesprocent
Etager: Højst 1.
Bygningshøjde: Højst 5 meter.

Status

Vedtaget

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed