02.F.30 - Kommuneplan 2013


Bestemmelser

Plannummer
02.F.30

Område
Holstebro

Anvendelse generelt
Fritidsformål

Anvendelse
Fritidsformål

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Skov og naturområde. Der kan opføres mindre bygninger i tilknytning til områdets anvendelse. Der må højst opføres 150 m2 klubhuse eller lignende. Der må højst opføres 100 m2 sheltere, overdækkede opholdsarealer eller lignende.

Bevaringsværdier
Vegen Møllevej 5

Notat om zoneforhold
Landzone - skal ved senere lokalplanlægning overføres til byzone

Lokalplan/byplanvedtægt
Lokalplan nr. 1042

Notat om bebyggelsesprocent
Etager: Højst 1.
Bygningshøjde: Højst 6 meter.

Andet
Bevaring: Vegen Møllevej 5

Status

Vedtaget

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed