02.O.17 - Kommuneplan 2013


Bestemmelser

Plannummer
02.O.17

Område
Holstebro

Anvendelse generelt
Offentlige formål

Etageantal
1

Bygningshøjde
5

Anvendelse
Offentlige formål

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Institution (Skovbørnehave)

Infrastruktur
Biler: mindst 1 pr. 50 m2 bruttoetageareal, dog mindst 2 pr. virksomhed. Cykler: mindst 1 pr. 100 m2 bruttoetageareal op til 1000 m2 bruttoetageareal

Notat om zoneforhold
Landzone - skal ved senere lokalplanlægning overføres til byzone

Lokalplan/byplanvedtægt
Ingen

Notat om bebyggelsesprocent
Bebygpct: . Maxetager: Højst 1. Maxbygningshøjde: Højst 5 meter Butiksforsyning:

Status

Vedtaget