02.O.20 - Kommuneplan 2013


Bestemmelser

Plannummer
02.O.20

Område
Holstebro - Sønderlandsskolen

Anvendelse generelt
Offentlige formål

Bebyggelsesprocent
100

Etageantal
3

Bygningshøjde
13

Anvendelse
Offentlige formål

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Skole og institution.

Parkeringspladser
Biler: mindst 1 pr. 50 m2 bruttoetageareal, dog mindst 2 pr. virksomhed. Cykler: mindst 1 pr. 100 m2 bruttoetageareal op til 1000 m2 bruttoetageareal

Bevaringsværdier
Sønder Allé 33

Notat om zoneforhold
Byzone

Lokalplan/byplanvedtægt
Lokalplan nr. 120

Notat om bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent: Højst 100 %.
Etager: Højst 3.
Bygningshøjde: Højst 13 meter.

Andet
Bevaring: Sønder Allé 33

Status

Vedtaget

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed