02.O.21 - Kommuneplan 2013


Bestemmelser

Plannummer
02.O.21

Område
Holstebro

Anvendelse generelt
Offentlige formål

Bebyggelsesprocent
40

Etageantal
2

Bygningshøjde
8.5

Anvendelse
Offentlige formål

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Museum og park

Infrastruktur
Biler: mindst 1 pr. 50 m2 bruttoetageareal, dog mindst 2 pr. virksomhed. Cykler: mindst 1 pr. 100 m2 bruttoetageareal op til 1000 m2 bruttoetageareal

Bevaringsværdier
Museet

Notat om zoneforhold
Byzone

Lokalplan/byplanvedtægt
Lokalplan nr. 268

Notat om bebyggelsesprocent
Bebygpct: Højst 40 %. Maxetager: Højst 2. Maxbygningshøjde: Højst 8,5 meter Butiksforsyning:

Andet
Bevaring: Museet

Status

Vedtaget