02.O.24 - Kommuneplan 2013


Bestemmelser

Plannummer
02.O.24

Område
Holstebro

Anvendelse generelt
Offentlige formål

Bebyggelsesprocent
110

Anvendelse
Offentlige formål

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Sygehus

Infrastruktur
Biler: mindst 1 pr. 50 m2 bruttoetageareal, dog mindst 2 pr. virksomhed. Cykler: mindst 1 pr. 100 m2 bruttoetageareal op til 1000 m2 bruttoetageareal

Bevaringsværdier
Lægårdvej 12F

Notat om zoneforhold
Byzone

Lokalplan/byplanvedtægt
Byplanvedtægt nr. 46 samt lokalplan nr. 151 og 207

Notat om bebyggelsesprocent
Bebygpct: Højst 110 %. Maxetager: . Maxbygningshøjde: Bygningshøjden må ikke overstige højden på de eksisterende sygehusbygninger Butiksforsyning:

Andet
Bevaring: Lægårdvej 12F

Status

Vedtaget

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed