02.O.32 - Kommuneplan 2013


Bestemmelser

Plannummer
02.O.32

Område
Holstebro

Anvendelse generelt
Offentlige formål

Bebyggelsesprocent
25

Etageantal
1.5

Bygningshøjde
8.5

Anvendelse
Offentlige formål

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Kirkegård med tilhørende faciliteter

Infrastruktur
Biler: mindst 1 pr. 50 m2 bruttoetageareal, dog mindst 2 pr. virksomhed. Cykler: mindst 1 pr. 100 m2 bruttoetageareal op til 1000 m2 bruttoetageareal

Notat om zoneforhold
Byzone

Lokalplan/byplanvedtægt
Ingen

Notat om bebyggelsesprocent
Bebygpct: Højst 25 %. Maxetager: Højst 1½. Maxbygningshøjde: Højst 8,5 meter, dog kan tekniske konstruktioner gives en større højde Butiksforsyning:

Status

Vedtaget

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed