03.O.04 - Kommuneplan 2013


Bestemmelser

Plannummer
03.O.04

Område
Vinderup

Anvendelse generelt
Offentlige formål

Anvendelse
Offentlige formål

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Sportsanlæg. Området skal åbnes for passage øst-vest, men i øvrigt omkranses af beplantningsbælter.

Notat om zoneforhold
Delvist i byzone - landzone skal ved lokalplanlægning overføres til byzone

Lokalplan/byplanvedtægt
Byplanvedtægt nr. 6

Notat om bebyggelsesprocent
Bebygpct: 0. Maxetager: . Maxbygningshøjde: Butiksforsyning:

Status

Vedtaget

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed