03.O.05 - Kommuneplan 2013


Bestemmelser

Plannummer
03.O.05

Område
Vinderup

Anvendelse generelt
Offentlige formål

Bebyggelsesprocent
40

Etageantal
2

Bygningshøjde
12

Anvendelse
Offentlige formål

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Institutioner

Notat om zoneforhold
Delvist i byzone - landzone skal ved lokalplanlægning overføres til byzone

Lokalplan/byplanvedtægt
Lokalplan nr. 41

Notat om bebyggelsesprocent
Bebygpct: Højst 40 %. Maxetager: Højst 2. Maxbygningshøjde: Højst 12 meter Butiksforsyning:

Status

Vedtaget