03.O.06 - Kommuneplan 2013


Bestemmelser

Plannummer
03.O.06

Område
Vinderup

Anvendelse generelt
Offentlige formål

Bebyggelsesprocent
60

Etageantal
2.5

Bygningshøjde
12

Anvendelse
Offentlige formål

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Kirke og kirkegård.
Bebyggelse langs Søndergade, skal opføres som overvejende sluttet bebyggelse med 2½ etager, for at bevare gaderummets bymæssige karakter. Bebyggelse ved Kapelvej skal tilpasses den eksisterende struktur i området.

Notat om zoneforhold
Byzone

Lokalplan/byplanvedtægt
Ingen

Notat om bebyggelsesprocent
Bebygpct: Højst 60 %. Maxetager: Højst 2,5 ud mod Søndergade. Maxbygningshøjde: 12 meter for bebyggelse ud mod Søndergade Butiksforsyning:

Status

Vedtaget

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed