03.O.07 - Kommuneplan 2013


Bestemmelser

Plannummer
03.O.07

Område
Vinderup

Anvendelse generelt
Offentlige formål

Bebyggelsesprocent
10

Etageantal
1

Bygningshøjde
8.5

Anvendelse
Offentlige formål

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Kirkegård med tilhørende faciliteter

Notat om zoneforhold
Byzone

Lokalplan/byplanvedtægt
Ingen

Notat om bebyggelsesprocent
Bebygpct: Højst 10 %. Maxetager: Højst 1. Maxbygningshøjde: Højst 8,5 meter Butiksforsyning:

Status

Vedtaget

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed