03.O.07 - Kommuneplan 2013


Bestemmelser

Plannummer
03.O.07

Område
Vinderup

Anvendelse generelt
Offentlige formål

Bebyggelsesprocent
10

Etageantal
1

Bygningshøjde
8.5

Anvendelse
Offentlige formål

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Kirkegård med tilhørende faciliteter

Notat om zoneforhold
Byzone

Lokalplan/byplanvedtægt
Ingen

Notat om bebyggelsesprocent
Bebygpct: Højst 10 %. Maxetager: Højst 1. Maxbygningshøjde: Højst 8,5 meter Butiksforsyning:

Status

Vedtaget