03.T.03 - Kommuneplan 2013


Bestemmelser

Plannummer
03.T.03

Område
Vinderup

Anvendelse generelt
Boligformål

Anvendelse
Tekniske formål

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Jernbaneterræn

Notat om bebyggelsesprocent
Bebygpct: 0. Maxetager: . Maxbygningshøjde: 0.000000000000000 Butiksforsyning:

Status

Vedtaget

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed