04.B.05 - Kommuneplan 2013


Bestemmelser

Plannummer
04.B.05

Område
Ulfborg

Anvendelse generelt
Boligformål

Bebyggelsesprocent
10

Etageantal
2

Bygningshøjde
8.5

Anvendelse
Boligformål

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Åben-lav bebyggelse

Friareal
Der skal til en bebyggelse udlægges opholdsarealer af en passende størrelse i forhold til bebyggelsens benyttelse, omfang og beliggenhed.

Infrastruktur
Mindst 2 pladser pr. bolig

Notat om zoneforhold
Byzone

Lokalplan/byplanvedtægt
Lokalplan nr. 63

Notat om bebyggelsesprocent
Bebygpct: Højst 10 %. Maxetager: Højst 2. Maxbygningshøjde: Højst 8,5 meter.

Grundstørrelse
Mindst 4.000 m2

Status

Vedtaget

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed