04.F.03 - Kommuneplan 2013


Bestemmelser

Plannummer
04.F.03

Område
Ulfborg

Anvendelse generelt
Fritidsformål

Bygningshøjde
3.5

Anvendelse
Fritidsformål

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Grønt område. Der kan etableres mindre bygninger til områdets funktioner.
Der må højst opføres 150 m2 klubhuse eller lignende. Der må højst opføres 100 m2 sheltere, overdækkede opholdsarealer eller lignende.

Notat om zoneforhold
Delvist i byzone - landzone skal ved lokalplanlægning overføres til byzone

Lokalplan/byplanvedtægt
Ingen

Notat om bebyggelsesprocent
Etager: Højst 1.
Bygningshøjde: Højst 5 meter.

Status

Vedtaget

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed