04.F.04 - Kommuneplan 2013


Bestemmelser

Plannummer
04.F.04

Område
Ulfborg

Anvendelse generelt
Fritidsformål

Anvendelse
Fritidsformål

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Grønt område samt sø

Notat om zoneforhold
Byzone

Lokalplan/byplanvedtægt
Lokalplan nr. 31 og 39

Notat om bebyggelsesprocent
Bebygpct: . Maxetager: . Maxbygningshøjde: Butiksforsyning:

Status

Vedtaget

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed