04.F.07 - Kommuneplan 2013


Bestemmelser

Plannummer
04.F.07

Område
Ulfborg

Anvendelse generelt
Fritidsformål

Bygningshøjde
3.5

Anvendelse
Fritidsformål

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Grønt område. Der kan etableres mindre bygninger til områdets funktioner

Notat om zoneforhold
Byzone

Lokalplan/byplanvedtægt
Lokalplan nr. 63

Notat om bebyggelsesprocent
Bebygpct: . Maxetager: . Maxbygningshøjde: Højst 3,5 meter Butiksforsyning:

Status

Vedtaget

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed