04.O.05 - Kommuneplan 2013


Bestemmelser

Plannummer
04.O.05

Område
Ulfborg

Anvendelse generelt
Offentlige formål

Bebyggelsesprocent
25

Etageantal
2.5

Bygningshøjde
10

Anvendelse
Offentlige formål

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Institution

Infrastruktur
Biler: mindst 1 pr. 50 m2 bruttoetageareal, dog mindst 2 pr. virksomhed. Cykler: mindst 1 pr. 100 m2 bruttoetageareal op til 1000 m2 bruttoetageareal

Notat om zoneforhold
Byzone

Lokalplan/byplanvedtægt
Lokalplan nr. 43

Notat om bebyggelsesprocent
Bebygpct: Højst 25 % for området som helhed. Maxetager: Højst 2½. Maxbygningshøjde: Højst 10 meter Butiksforsyning:

Status

Vedtaget

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed