04.O.07 - Kommuneplan 2013


Bestemmelser

Plannummer
04.O.07

Område
Ulfborg

Anvendelse generelt
Offentlige formål

Etageantal
1

Bygningshøjde
3.5

Anvendelse
Offentlige formål

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Markedsplads. Der kan etableres mindre bygninger til områdets funktioner

Infrastruktur
Biler: mindst 1 pr. 50 m2 bruttoetageareal, dog mindst 2 pr. virksomhed. Cykler: mindst 1 pr. 100 m2 bruttoetageareal op til 1000 m2 bruttoetageareal

Notat om zoneforhold
Byzone

Lokalplan/byplanvedtægt
Lokalplan nr. 46

Notat om bebyggelsesprocent
Bebygpct: . Maxetager: Højst 1. Maxbygningshøjde: Højst 3,5 meter Butiksforsyning:

Status

Vedtaget

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed