04.O.09 - Kommuneplan 2013


Bestemmelser

Plannummer
04.O.09

Område
Ulfborg

Anvendelse generelt
Offentlige formål

Bebyggelsesprocent
10

Etageantal
3

Bygningshøjde
10

Anvendelse
Offentlige formål

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Fritidscenter, svømmehal og sportsplads og faciliteter til andre fritidsaktiviteter samt de tilknyttede faciliteter.

Parkeringspladser
Biler: mindst 1 pr. 50 m2 bruttoetageareal, dog mindst 2 pr. virksomhed. Cykler: mindst 1 pr. 100 m2 bruttoetageareal op til 1000 m2 bruttoetageareal

Notat om zoneforhold
Delvist i byzone - landzonearealer skal ved lokalplanlægning overføres til byzone

Lokalplan/byplanvedtægt
Lokalplan nr. 1103 for den nordøstlige del af området. Den resterende del af rammeområdet er ikke lokalplanlagt.

Notat om bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent: Højst 10 % for området som helhed.
Etager: Højst 3.
Bygningshøjde: Højst 10 meter.

Status

Vedtaget

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed