04.T.02 - Kommuneplan 2013


Bestemmelser

Plannummer
04.T.02

Område
Ulfborg

Anvendelse generelt
Tekniske formål

Bebyggelsesprocent
25

Bygningshøjde
12

Anvendelse
Tekniske formål

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Fjernvarmeværk

Notat om zoneforhold
Byzone

Lokalplan/byplanvedtægt
Lokalplan nr. 27

Notat om bebyggelsesprocent
Bebygpct: Højst 25 %. Maxetager: . Maxbygningshøjde: Højst 12 meter Butiksforsyning:

Status

Vedtaget

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed