05.B.02 - Kommuneplan 2013


Bestemmelser

Plannummer
05.B.02

Område
Vemb

Anvendelse generelt
Boligformål

Bebyggelsesprocent
40

Etageantal
2

Bygningshøjde
10

Anvendelse
Boligformål

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Etagebebyggelse

Friareal
Der skal til en bebyggelse udlægges opholdsarealer af en passende størrelse i forhold til bebyggelsens benyttelse, omfang og beliggenhed.

Parkeringspladser
Mindst 1½ plads pr. bolig.

Notat om zoneforhold
Byzone

Lokalplan/byplanvedtægt
Ingen

Notat om bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent: Højst 40 % for området som helhed.
Etager: Højst 2.
Bygningshøjde: Højst 10 meter.

Grundstørrelse
Der må ikke udstykkes yderligere.

Status

Vedtaget

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed