05.B.06 - Kommuneplan 2013


Bestemmelser

Plannummer
05.B.06

Område
Vemb

Anvendelse generelt
Boligformål

Bebyggelsesprocent
40

Etageantal
2

Bygningshøjde
8.5

Anvendelse
Boligformål

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Åben-lav bebyggelse og tæt-lav bebyggelse. Ny bebyggelse skal tilpasses den eksisterende struktur i området. Tæt-lav bebyggelse kan indpasses i et eksisterende boligområde, såfremt bebyggelsens proportioner og struktur tilpasses områdets karakter

Friareal
Der skal til en bebyggelse udlægges opholdsarealer af en passende størrelse i forhold til bebyggelsens benyttelse, omfang og beliggenhed.

Parkeringspladser
Åben-lav: mindst 2 pr. bolig. Tæt-lav: mindst 2 pr. bolig. Hvis mindst 1/3 af pladserne etableres som fællesparkering kan der tillades mindst 1½ pr. bolig. Ældre-, kollegie-, ungdomsboliger, enkeltværelser og boliger under 50 m2: mindst 1/3 pr. bolig som fællesparkering. Cykler: mindst 1 pr. bolig, udtaget ældreboliger hvor der skal være mindst 1/3 pr. bolig.

Bevaringsværdier
Alléen 1, 3, 5, 7 og 9 samt Burvej 9

Notat om zoneforhold
Byzone

Lokalplan/byplanvedtægt
Ingen

Notat om bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent: Åben-lav: højst 30 % og tæt-lav: højst 40 %.
Etager: Højst 2.
Bygningshøjde: Højst 8,5 meter.

Andet
Bevaringsværdi: Alléen 1, 3, 5, 7 og 9 samt Burvej 9

Status

Vedtaget