05.T.02 - Kommuneplan 2013


Bestemmelser

Plannummer
05.T.02

Område
Vemb

Anvendelse generelt
Tekniske formål

Anvendelse
Tekniske formål

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Jernbaneterræn

Bevaringsværdier
Stationsvej 6

Notat om zoneforhold
Landzone

Lokalplan/byplanvedtægt
Ingen

Notat om bebyggelsesprocent
Bebygpct: 0. Maxetager: . Maxbygningshøjde: Butiksforsyning:

Andet
Bevaring: Stationsvej 6

Status

Vedtaget