06.T.01 - Kommuneplan 2013


Bestemmelser

Plannummer
06.T.01

Område
Tvis

Anvendelse generelt
Tekniske formål

Anvendelse
Tekniske formål

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Jernbaneterræn

Notat om zoneforhold
Landzone - skal ved senere lokalplanlægning overføres til byzone

Lokalplan/byplanvedtægt
Ingen

Notat om bebyggelsesprocent
Bebygpct: 0. Maxetager: . Maxbygningshøjde: Butiksforsyning:

Status

Vedtaget