09.F.02 - Kommuneplan 2013


Bestemmelser

Plannummer
09.F.02

Område
Skave

Anvendelse generelt
Fritidsformål

Bebyggelsesprocent
10

Etageantal
2

Bygningshøjde
12.5

Anvendelse
Fritidsformål

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Institution og idrætsanlæg

Notat om zoneforhold
Byzone

Lokalplan/byplanvedtægt
Byplanvedtægt nr. 43

Notat om bebyggelsesprocent
Bebygpct: Højst 10 %. Maxetager: Højst 2. Maxbygningshøjde: Højst 12,5 meter Butiksforsyning:

Status

Vedtaget

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed