10.E.01 - Kommuneplan 2013


Bestemmelser

Plannummer
10.E.01

Område
Thorsminde

Anvendelse generelt
Erhvervsformål

Bebyggelsesprocent
60

Etageantal
2

Bygningshøjde
15

Anvendelse
Erhvervsformål

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Bebyggelse og anlæg med tilknytning til havnen

Infrastruktur
Inden for havneområdet

Notat om zoneforhold
Landzone

Lokalplan/byplanvedtægt
Ingen

Notat om bebyggelsesprocent
Bebygpct: Højst 60 %. Maxetager: Højst 2. Maxbygningshøjde: Højst 15 meter Butiksforsyning:

Status

Vedtaget

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed