10.F.01 - Kommuneplan 2013


Bestemmelser

Plannummer
10.F.01

Område
Thorsminde

Anvendelse generelt
Fritidsformål

Bebyggelsesprocent
10

Etageantal
1

Anvendelse
Fritidsformål

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Campingplads. Der kan opføres mindre bygninger til områdets funktioner

Notat om zoneforhold
Landzone

Lokalplan/byplanvedtægt
Lokalplan nr. 2

Notat om bebyggelsesprocent
Bebygpct: Højst 10 % for området som helhed. Maxetager: Højst 1. Maxbygningshøjde: Butiksforsyning:

Status

Vedtaget

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed