10.F.02 - Kommuneplan 2013


Bestemmelser

Plannummer
10.F.02

Område
Thorsminde

Anvendelse generelt
Fritidsformål

Bebyggelsesprocent
25

Etageantal
1.5

Anvendelse
Fritidsformål

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Feriecenter

Friareal
Der skal til en bebyggelse udlægges opholdsarealer af en passende størrelse i forhold til bebyggelsens benyttelse, omfang og beliggenhed.

Infrastruktur
Biler: mindst 2 pr. feriebolig

Notat om zoneforhold
Landzone

Lokalplan/byplanvedtægt
Lokalplan nr. 55/2

Notat om bebyggelsesprocent
Bebygpct: Højst 25 % for området som helhed. Maxetager: Højst 1½. Maxbygningshøjde: Bygningernes profil må ikke fremstå højere end den eksisterende profil af byens huse Butiksforsyning:

Status

Vedtaget

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed