10.O.03 - Kommuneplan 2013


Bestemmelser

Plannummer
10.O.03

Område
Thorsminde

Anvendelse generelt
Offentlige formål

Bebyggelsesprocent
60

Etageantal
2

Bygningshøjde
15

Anvendelse
Offentlige formål

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Museum. Den del af området der ligger nord for kirkegården kan kun anvendes til mindepark. Bygninger kan ikke opføres på denne del.

Infrastruktur
Inden for havneområdet

Notat om zoneforhold
Landzone

Lokalplan/byplanvedtægt
Lokalplan nr. 56

Notat om bebyggelsesprocent
Bebygpct: Højst 60 %. Maxetager: Højst 2. Maxbygningshøjde: Højst 15 meter Butiksforsyning:

Status

Vedtaget

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed