13.F.01 - Kommuneplan 2013


Bestemmelser

Plannummer
13.F.01

Område
Borbjerg

Anvendelse generelt
Fritidsformål

Anvendelse
Fritidsformål

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Park og naturområde. Der kan opføres mindre bygninger i tilknytning til områdets anvendelse

Bevaringsværdier
Delvis fredskov

Notat om zoneforhold
Delvist i byzone - landzone skal ved senere lokalplanlægning overføres til byzone

Lokalplan/byplanvedtægt
Byplanvedtægt nr. 37

Notat om bebyggelsesprocent
Bebygpct: . Maxetager: . Maxbygningshøjde: Butiksforsyning:

Andet
Bevaring: Delvis fredskov

Status

Vedtaget

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed