14.B.06 - Kommuneplan 2013


Bestemmelser

Plannummer
14.B.06

Område
Ejsing

Anvendelse generelt
Boligformål

Bebyggelsesprocent
25

Etageantal
2

Bygningshøjde
7.5

Anvendelse
Boligformål

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Åben-lav bebyggelse i form af jordbrugsparceller.

Parkeringspladser
Mindst 2 pladser pr. bolig.

Notat om zoneforhold
Delvist i byzone

Lokalplan/byplanvedtægt
Lokalplan nr. 1016

Notat om bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent: Højst 25 %.
Etager: Højst 2.
Bygningshøjde: Højst 7,5 meter.

Grundstørrelse
Mindst 3.000 m2 og højst 5.000 m2.

Status

Vedtaget

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed