14.T.01 - Kommuneplan 2013


Bestemmelser

Plannummer
14.T.01

Område
Ejsing

Anvendelse generelt
Tekniske formål

Anvendelse specifik
Tekniske anlæg

Anvendelse konkret
Kraftvarmeværk

Bebyggelsesprocent
10

Etageantal
1

Bygningshøjde
8.5

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Fjernvarmeværk og vandværk.

Notat om zoneforhold
Byzone

Lokalplan/byplanvedtægt
Lokalplan nr. 1092

Notat om bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent: Højest 10 %.
Etager: Højest 1 etage.
Bygningshøjde: Højest 8,5 meter. Der må dog opføres en skorsten med en maximal højde på 25 meter, samt en akkumuleringstank med en maksimal højde på 15 meter.

Andet
Området skal have en afskærmende beplantning.

Status

Vedtaget

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed