17.O.02 - Kommuneplan 2013


Bestemmelser

Plannummer
17.O.02

Område
Sdr. Nissum

Anvendelse generelt
Offentlige formål

Anvendelse
Offentlige formål

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Kirke og kirkegård

Infrastruktur
Biler: mindst 1 pr. 50 m2 bruttoetageareal, dog mindst 2 pr. virksomhed. Cykler: mindst 1 pr. 100 m2 bruttoetageareal op til 1000 m2 bruttoetageareal

Notat om zoneforhold
Landzone

Lokalplan/byplanvedtægt
Ingen

Notat om bebyggelsesprocent
Bebygpct: 0. Maxetager: . Maxbygningshøjde: Butiksforsyning:

Status

Vedtaget