Du er her: Forside Kort Kommuneplanrammer Vedtaget 18.BF.01

18.BF.01 - Kommuneplan 2013


Bestemmelser

Plannummer
18.BF.01

Område
Handbjerg

Anvendelse generelt
Fritidsformål

Bebyggelsesprocent
50

Etageantal
2

Bygningshøjde
12

Anvendelse
Bolig- og fritidsformål

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Boligbebyggelse, ferieboligbebyggelse, feriecentre, feriehotel, restauranter og butikker. Der skal være mulighed for at indpasse byggeri til erhverv og centerfaciliteter til fritids- og serviceformål f.eks. butikker, wellnesscenter, golfklub og lignende

Infrastruktur
Mindst 1 plads pr. 100m2 boligetageareal, mindst 1 plads pr. 25 m2 butiksetageareal og mindst 1 plads pr. 50m2 erhvervsetageareal

Notat om zoneforhold
Landzone

Lokalplan/byplanvedtægt
Lokalplan nr. 1025

Notat om bebyggelsesprocent
Bebygpct: Højst 50 % for området som helhed. Maxetager: Højst 2. Maxbygningshøjde: Højst 12 meter Butiksforsyning:

Status

Vedtaget

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed