18.O.03 - Kommuneplan 2013


Bestemmelser

Plannummer
18.O.03

Område
Handbjerg

Anvendelse generelt
Offentlige formål

Bebyggelsesprocent
30

Etageantal
1.5

Bygningshøjde
8.5

Anvendelse
Offentlige formål

Notat om zoneforhold
Landzone

Notat om bebyggelsesprocent
Bebygpct: Eksisterende bebyggelse: Åben lav: højst 30 %. Maxetager: Højst 1½. Maxbygningshøjde: Højst 8,5 meter Butiksforsyning:

Status

Vedtaget