18.T.01 - Kommuneplan 2013


Bestemmelser

Plannummer
18.T.01

Område
Handbjerg

Anvendelse generelt
Offentlige formål

Anvendelse
Offentlige formål

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Jernbaneterræn

Notat om zoneforhold
Landzone

Notat om bebyggelsesprocent
Bebygpct: 0. Maxetager: . Maxbygningshøjde: Butiksforsyning:

Max. rumfang m3 pr. m2
0.000000000000000

Status

Vedtaget

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed