24.O.01 - Kommuneplan 2013


Bestemmelser

Plannummer
24.O.01

Område
Husby

Anvendelse generelt
Offentlige formål

Bebyggelsesprocent
10

Etageantal
2

Bygningshøjde
12

Anvendelse
Offentlige formål

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Undervisningsinstitution, værksteder, sportsanlæg, overnatningsmuligheder og beboelse

Infrastruktur
Biler: mindst 1 pr. 50 m2 bruttoetageareal, dog mindst 2 pr. virksomhed. Cykler: mindst 1 pr. 100 m2 bruttoetageareal op til 1000 m2 bruttoetageareal

Notat om zoneforhold
Landzone

Lokalplan/byplanvedtægt
Ingen

Notat om bebyggelsesprocent
Bebygpct: Højst 10 % for området som helhed. Maxetager: Højst 2. Maxbygningshøjde: Højst 12 meter Butiksforsyning:

Status

Vedtaget