27.S.01 - Kommuneplan 2013


Bestemmelser

Plannummer
27.S.01

Område
Ejsingholm

Anvendelse generelt
Sommerhusformål

Bebyggelsesprocent
20

Etageantal
1

Bygningshøjde
6

Anvendelse
Sommerhusformål

Butiksforsyning
Der kan etableres enkeltstående butikker inden for området. Maksimale butiksstørrelser: Dagligvarebutik 500 m2. Udvalgsvarebutik 300 m2.

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Ferieboligbebyggelse som sommerhuse, feriecentre, feriehotel, hyttebyer og lignende samt friarealer og faciliteter til fritids- og serviceformål

Infrastruktur
Mindst 2 pr. bolig

Notat om zoneforhold
Sommerhusområde

Lokalplan/byplanvedtægt
Lokalplan nr. 38

Notat om bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent: Højst 15 % på parceller med åben-lav ferieboligbebyggelse i området syd for Hulvej. Området nord for Hulvej: højst 10 % for området som helhed. Højst 20 % for tæt-lav ferieboligbebyggelse, feriecenter og lignende.
Etager: Højst 1.
Bygningshøjde: Højst 6 meter.

Andet
Butiksforsyning:
Der kan etableres enkeltstående butikker inden for området. Maksimale butiksstørrelser: Dagligvarebutik 500 m2. Udvalgsvarebutik 300 m2.

Status

Vedtaget

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed