27.S.02 - Kommuneplan 2013


Bestemmelser

Plannummer
27.S.02

Område
Ejsingholm

Anvendelse generelt
Sommerhusformål

Bebyggelsesprocent
10

Etageantal
1

Bygningshøjde
6

Anvendelse
Sommerhusformål

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Sommerhuse, hyttebyer og lignende samt friarealer og faciliteter til fritids- og serviceformål. Der kan etableres 135 sommerhusgrunde indenfor området.

Friareal
Den nordligste del af arealet ca. 10 ha skal udlægges til rekreativ areal som ikke kan bebygges med ferielejligheder eller sommerhuse. Arealets udstrækning fremgår af aftalen med Naturstyrelsen.

Parkeringspladser
Mindst 2 pr. bolig

Notat om zoneforhold
Landzone - skal overføres til sommerhusområde ved lokalplanlægning

Lokalplan/byplanvedtægt
Ingen

Notat om bebyggelsesprocent
Bebygpct: Højst 10 % for området som helhed. Maxetager: Højst 1. Maxbygningshøjde: Højst 6 meter.

Status

Vedtaget

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed