28.F.01 - Kommuneplan 2013


Bestemmelser

Plannummer
28.F.01

Område
Handbjerg

Anvendelse generelt
Fritidsformål

Bebyggelsesprocent
10

Etageantal
1

Bygningshøjde
6

Anvendelse
Fritidsformål

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Der kan etableres bebyggelse og faciliteter til fritids- og serviceformål til betjening af turister og lokalbefolkningen.
Der må indenfor områdets byggefelt opføres bygninger til Offentlige formål: Toiletbygning, overdækket opholdsareal.
Fiskeriformål: Fiskerhuse til redskaber og grej.
Klubformål: Klublokaler og grejhus.
Salgsformål: Kiosk/grillkiosk
Der må indenfor området etableres faciliteter som P-plads, opholdspladser, oplagringsplads for joller og lign.

Notat om zoneforhold
Landzone

Lokalplan/byplanvedtægt
Byplanvedtægt nr. 10 og lokalplan nr. 39

Notat om bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent: Højst 10 %.
Etager: Højst 1.
Bygningshøjde: Højst 6 meter.

Status

Vedtaget

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed