28.F.02 - Handbjerg Marina


Bestemmelser

Plannummer
28.F.02

Område
Handbjerg

Anvendelse generelt
Fritidsformål

Anvendelse specifik
Lystbådehavn

Anvendelse konkret
Lystbådehavn

Bebyggelsesprocent
10

Etageantal
2

Bygningshøjde
7.5

Anvendelse
Lystbådehavn

Butiksforsyning
Størrelsen på butikker til handel med dagligvarer må højst være 200 m2 bruttoetageareal pr. butik. Størrelsen på butikker til handel med udvalgsvarer må højst være 200 m2 bruttoetageareal pr. butik. Der må højst være 600 m2 butiksareal i området.

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Havneformål i form af marina,lystbådehavn og jollehavn. Der kan etableres de nødvendige faciliteter som f.eks. butikker, restauranter, kiosk, klubhuse, fiskerhuse, p-pladser og lignende. Der kan etableres op til 400 bådpladser.

Parkeringspladser
Biler: mindst 1 pr. 30 m2 bruttoetageareal til butik, dog mindst 1 pr. butik og mindst 1 pr. 50 m2 bruttoetageareal til andre funktioner, dog mindst 2 pr. funktionsenhed. Cykler: mindst 1 pr. 100 m2 bruttoetageareal.

Lokalplan/byplanvedtægt
Lokalplan nr. 2013

Notat om bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent: Højst 10 %.

Etager: Højst to etage med tagterrasse.

Bygningshøjde: Højst 7,5 meter. Den generelle bygningshøjde skal ligge mellem 5 og 6 meter.

Status

Vedtaget

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed