29.F.01 - Kommuneplan 2013


Bestemmelser

Plannummer
29.F.01

Område
Mogenstrup

Anvendelse generelt
Fritidsformål

Etageantal
1

Bygningshøjde
4

Anvendelse
Fritidsformål

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Ferie- og fritidshytter samt byggeri til nødvendige fællesfaciliteter. Der må højst bygges 10 hytter. Den enkelte hytte må højst være 20 m2. Fællesbebyggelse må højst være 80 m2.

Notat om zoneforhold
Landzone

Lokalplan/byplanvedtægt
Ingen

Notat om bebyggelsesprocent
Bebygpct: Højst 10 hytter. Højst 20 m2 / hytte. Højst 80 m2 fællesbebyggelse. Maxetager: Højst 1. Maxbygningshøjde: Højst 4 meter Butiksforsyning:

Andet
Området skal i vestlig og nordlig retning afgrænses af et beplantningsbælte, der mindst dækker 1/3 af området

Status

Vedtaget

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed