30.S.01 - Kommuneplan 2013


Bestemmelser

Plannummer
30.S.01

Område
Råsted

Anvendelse generelt
Sommerhusformål

Bebyggelsesprocent
5

Etageantal
1

Bygningshøjde
6

Anvendelse
Sommerhusformål

Butiksforsyning
Der kan etableres enkeltstående butikker inden for området: Maksimale butiksstørrelser: Dagligvarebutik 500 m2. Udvalgsvarebutik 300 m2.

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Sommerhuse

Notat om zoneforhold
Delvist sommerhusområde - landzone skal ved lokalplanlægning overføres til sommerhusområde

Lokalplan/byplanvedtægt
Lokalplan nr. 357

Notat om bebyggelsesprocent
Bebygpct: Højst 5 %.
Etager: Højst 1.
Bygningshøjde: Højst 6 meter.

Andet
Butiksforsyning:
Der kan etableres enkeltstående butikker inden for området: Maksimale butiksstørrelser: Dagligvarebutik 500 m2. Udvalgsvarebutik 300 m2.

Grundstørrelse
Mindst 4000 m2

Status

Vedtaget

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed