30.S.02 - Kommuneplan 2013


Bestemmelser

Plannummer
30.S.02

Område
Råsted

Anvendelse generelt
Sommerhusformål

Bebyggelsesprocent
10

Etageantal
3

Bygningshøjde
12

Anvendelse
Sommerhusformål

Butiksforsyning
Der kan etableres enkeltstående butikker inden for området. Maksimale butiksstørrelser: Dagligvarebutik 500 m2. Udvalgsvarebutik 300 m2.

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Sommerhuse med ét hus for hver grund, samt feriecenter, vandrerhjem, sportel og golfskole.

Notat om zoneforhold
Delvist sommerhusområde - landzone skal ved lokalplanlægning overføres til sommerhusområde

Lokalplan/byplanvedtægt
Lokalplan nr. 394

Notat om bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent: Højst 10 %.
Etager: Højst 3.
Bygningshøjde: Sommerhus: højst 6 meter. Andet: højst 12 meter.

Andet
Butiksforsyning:
Der kan etableres enkeltstående butikker inden for området. Maksimale butiksstørrelser: Dagligvarebutik 500 m2. Udvalgsvarebutik 300 m2.

Status

Vedtaget

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed